Столична Община Район "Средец"

Открити процедури по ЗОП

 • 15 24 Oct 2016

  Избор на изпълнител за извършване на СМР, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на СО – р-н „Средец' по 13 обособени позиции

  Прочетете повече
 • 14 09 Mar 2016

  Открита е процедура по ЗОП за доставка на 16 специализирани автомобили за превоз на хора с увреждания

  Прочетете повече
 • 13 07 Mar 2016

  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В ДЕТСКИ МЛЕЧНИ КУХНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “СРЕДЕЦ”

  Прочетете повече
 • 12 24 Apr 2015

  Регистрационен № 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за ОБЕКТ: „Преустройство и реконструкция на ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап

  Прочетете повече
 • 11 08 Apr 2015

  Предмет на открития конкурс

  Прочетете повече
 • 10 08 Nov 2013

  Обществена поръчка с предмет: Комплексна доставка на хранителни продукти и хигиенни материали в ЦДГ 12 'Олимпийче', ЦДГ 77 'Магнолия', ЦДГ 113 'Преспа' и ОДЗ 18 'Детски свят', намиращи се на територията на Столична община, район 'Средец'

  Прочетете повече
 • 9 10 Jun 2011

  ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В 6 ОУ ”ГРАФ ИГНАТИЕВ” И 38 ОУ ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”

  Прочетете повече
 • 8 29 Oct 2010

  ЗА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН”СРЕДЕЦ”

  Прочетете повече
 • 7 22 Jul 2009

  ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС

  Прочетете повече
 • 6 29 May 2009

  Централизирано снабдяване на детска ясла № 1, ул. “Хан Крум” № 23, ул. “Христо Белчев” № 41, детска млечна кухня ул. “Хан Аспарух” № 60 и детска млечна кухня ул. “Тича” № 6 с хранителни продукти и хигиенни материали.

  Прочетете повече