Столична Община Район "Средец"

Събиране на оферти с обяви (Публични покани - архив)

 • 16 04 сеп 2019

  Предмет на поръчката: - „Ремонтни дейности в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” – Столична община-район “Средец”, както следва:

  Прочетете повече
 • 15 09 авг 2019

  „Конструктивно укрепване на физкултурен салон” в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” с идентификатор 68134.108.196.3 м. „Трета извънградска част“, Столична община- район “Средец”

  Прочетете повече
 • 14 20 юни 2019

  „Ремонтни дейности в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” – Столична община-район “Средец”, по обособени позиции“, както следва:

  Прочетете повече
 • 13 28 фев 2019

  „Реконструкция и благоустрояване на градината при площад „ПОРТУГАЛИЯ“, ПИ с идентификатор 68134.107.58, УПИ I- за озеленяване, кв.8, м. „Трета извънградска част“, на територията на Столична община-район “Средец““

  Прочетете повече
 • 12 28 фев 2019

  „Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район 'Средец'

  Прочетете повече
 • 11 20 сеп 2018

  „Проект за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 12-то СУ „Цар Иван Асен II” – София

  Прочетете повече
 • 10 15 авг 2018

  „Ремонт и реконструкция на детска площадка и градинка в междублоково пространство, на територията на Столична община-район “Средец”, както следва: „Основен ремонт на Детска площадка и градинка в междублоково пространство ул. “Леонардо Да Винчи” в УПИ Х,

  Прочетете повече
 • 9 28 юни 2018

  „Ремонт и реконструкция на детски площадки и градинки в междублокови пространства, на територията на Столична община-район “Средец”, по обособени позиции“, както следва:

  Прочетете повече
 • 8 06 мар 2018

  Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район 'Средец

  Прочетете повече
 • 7 16 фев 2018

  Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, общинска собственост, индивидуализирани като отделни консуматори на електрическа енергия на територията на Столична община - район 'Средец

  Прочетете повече