Столична Община Район "Средец"

Събиране на оферти с обяви (Публични покани - архив)

 • 14 20 юни 2019

  Процедура по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ чрез събиране на оферти с обява по чл.186, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 1 ЗОП и Глава девета от ППЗОП от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

  Прочетете повече
 • 13 28 фев 2019

  „Реконструкция и благоустрояване на градината при площад „ПОРТУГАЛИЯ“, ПИ с идентификатор 68134.107.58, УПИ I- за озеленяване, кв.8, м. „Трета извънградска част“, на територията на Столична община-район “Средец““

  Прочетете повече
 • 12 28 фев 2019

  „Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район 'Средец'

  Прочетете повече
 • 11 20 сеп 2018

  „Проект за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 12-то СУ „Цар Иван Асен II” – София

  Прочетете повече
 • 10 15 авг 2018

  „Ремонт и реконструкция на детска площадка и градинка в междублоково пространство, на територията на Столична община-район “Средец”, както следва: „Основен ремонт на Детска площадка и градинка в междублоково пространство ул. “Леонардо Да Винчи” в УПИ Х,

  Прочетете повече
 • 9 28 юни 2018

  „Ремонт и реконструкция на детски площадки и градинки в междублокови пространства, на територията на Столична община-район “Средец”, по обособени позиции“, както следва:

  Прочетете повече
 • 8 06 мар 2018

  Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район 'Средец

  Прочетете повече
 • 7 16 фев 2018

  Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, общинска собственост, индивидуализирани като отделни консуматори на електрическа енергия на територията на Столична община - район 'Средец

  Прочетете повече
 • 6 27 юли 2017

  Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район 'Средец'

  Прочетете повече
 • 5 11 юли 2017

  СМР по покривни конструкции на 12 СУ „Цар Иван Асен II и 127 СУ „Иван Денкоглу“

  Прочетете повече