Столична Община Район "Средец"

Открити процедури

Общо проекти: 9

 • От дата: 14.12.2011

  Oсигуряване на денонощна невъоръжена охрана на общински детски заведения на територията на район 'Средец'
  1. Виж повече
 • От дата: 29.10.2010

  Проектиране на обект: преустройство и реконструкция на съществуващата сграда на ОДЗ 18 „Детски свят”
  1. Виж повече
 • От дата: 23.08.2010

  Конструктивно укрепване на административна сграда с магазини и заведение - кв. 473, УПИ ІV-11, м. „Центъра”, ул. „Леге” № 6-8, гр. София.
  1. Виж повече
 • От дата: 22.06.2010

  Процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост
  1. Виж повече
 • От дата: 04.06.2010

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - за централизирано снабдяване на детски градин
  1. Виж повече
 • От дата: 26.02.2010

  ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС - Биологично и битово почистване на междублокови пространства, локални г
  1. Виж повече
 • От дата: 05.10.2009

  ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС - охрана на общински детски заведения в СО-район 'СРЕДЕЦ'
  1. Виж повече
 • От дата: 23.09.2009

  ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС - Отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост в:<br/>
  1. Виж повече
 • От дата: 30.10.2008

  Извършване на ремонтни дейности в 38-мо ОУ "В. Априлов" и в 12-то СОУ "Цар Иван Асен ІІ" в две обособени позиции:
  1. Виж повече