Столична Община Район "Средец"

Открити процедури

Общо проекти: 22

 • От дата: 24.10.2016

  Избор на изпълнител за извършване на СМР, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на СО – р-н „Средец' по 13 обособени позиции
  1. Виж повече
 • От дата: 09.03.2016

  Открита е процедура по ЗОП за доставка на 16 специализирани автомобили за превоз на хора с увреждания
  1. Виж повече
 • От дата: 07.03.2016

  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В ДЕТСКИ МЛЕЧНИ КУХНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “СРЕДЕЦ”
  1. Виж повече
 • От дата: 24.04.2015

  Регистрационен № 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за ОБЕКТ: „Преустройство и реконструкция на ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап
  1. Виж повече
 • От дата: 08.11.2013

  Обществена поръчка с предмет: Комплексна доставка на хранителни продукти и хигиенни материали в ЦДГ 12 'Олимпийче', ЦДГ 77 'Магнолия', ЦДГ 113 'Преспа' и ОДЗ 18 'Детски свят', намиращи се на територията на Столична община, район 'Средец'
  1. Виж повече
 • От дата: 14.12.2011

  Oсигуряване на денонощна невъоръжена охрана на общински детски заведения на територията на район 'Средец'
  1. Виж повече
 • От дата: 10.06.2011

  ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В 6 ОУ ”ГРАФ ИГНАТИЕВ” И 38 ОУ ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”
  1. Виж повече
 • От дата: 29.10.2010

  ЗА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН”СРЕДЕЦ”
  1. Виж повече
 • От дата: 29.10.2010

  Проектиране на обект: преустройство и реконструкция на съществуващата сграда на ОДЗ 18 „Детски свят”
  1. Виж повече
 • От дата: 23.08.2010

  Конструктивно укрепване на административна сграда с магазини и заведение - кв. 473, УПИ ІV-11, м. „Ц
  1. Виж повече