Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

 • 14 29 Nov 2017

  СО-Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в двора на 38 ОУ "Васил Априлов"

  Прочетете повече
 • 13 20 Jan 2017

  СО-район „Средец” обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет за срок от 5 календарни години по обособена позиция в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”

  Прочетете повече
 • 12 25 Oct 2016

  СО-район „Средец” обявява конкурс № 1/ 25.10.2016г. открит със заповед № СОA16-РД09-1186/ 17.09.2016г. на кмета на Столична община, относно организиране на ученическо столово хранене за срок от пет календарни години, по обособени позиции в сградата на 7 СУ „Свети Седмочисленици”, с адрес ул. „Цар Иван Шишман" № 28

  Прочетете повече
 • 11 25 Oct 2016

  Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 2/ 25.10.2016г. открит със заповед № СОA16-РД09-1188/ 17.09.2016г. на кмета на Столична община, относно организиране на ученическо столово хранене, за срок от пет календарни години, по обособена позиция в сградата на 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, с адрес гр. София, ул. „Парчевич“ 43

  Прочетете повече
 • 10 12 Aug 2015

  Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 7/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 7 СОУ „Свети Седмочисленици”, с адрес ул. „Цар Иван Шишман" № 28, по обособени позиции, за срок от 3 /три/ календарни години.

  Прочетете повече
 • 9 12 Aug 2015

  Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 8/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 12 СОУ „Цар Иван Асен II”, 12 СОУ „Цар Иван Асен II”, с адрес: гр. София, район „Средец”, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, по обособени позиции, за срок от 3 /три/ календарни години.

  Прочетете повече
 • 8 12 Aug 2015

  Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 9/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на ученически стол /кухня майка/ и ученически бюфет в сградата на 133 СОУ „А. С. Пушкин”, с идентификатор 68134.100.186.1, ул. „Цар Иван Шишман” № 1, по обособена позиция, за срок от 3 /три/ календарни години.

  Прочетете повече
 • 7 12 Aug 2015

  Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 10/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на ученически стол /кухня майка/ и ученически бюфет в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов”, ул. „Шипка” № 40, по обособена позиция, за срок от 3 /три/ календарни години.

  Прочетете повече
 • 6 22 May 2015

  Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти – публична общинска собственост, по обособени позиции, находящи се в гр. София, район „Средец“, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по типов проект, съгласно одобрена локална схема от Главния архитект на гр. София за поставяне на преместваеми търговски и обслужващи дейности, с площ от 6 /шест/ кв.м., Група № 16.

  Прочетете повече
 • 5 22 May 2015

  Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти – публична общинска собственост, по обособени позиции, находящи се в гр. София, район „Средец“, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по типов проект, съгласно одобрена локална схема от Главния архитект на гр. София за поставяне на преместваеми търговски и обслужващи дейности, с площ от 3 /три/ кв.м., Група № 4.

  Прочетете повече