Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Търгове и конкурси

 • 19 31 Oct 2019

  СО-район „Средец” обявява публично оповестен конкурс 5/ 31.10.2019г. с предмет: „Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, съгласно акт за частна общинска собственост № 1017/24.06.2019г. на район „Средец“, представляващ самостоятелен обект- подземна тоалетна с железобетонна конструкция, с площ 55 кв.м., с идентификатор 68134.102.52.1.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.102.52 по КККР на район „Средец“, находяща се в гр. София, район „Средец“, м. „Центъра“, кв. 405а, ул. „Ангел Кънчев“ № 9. Специфично конкурсно условие – за „обществена тоалетна“.

  Прочетете повече
 • 18 09 Aug 2019

  Публично оповестен конкурс 4/ 09.08.2019г. с предмет: „Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 893/13.05.2011г. на СО-район „Средец“, вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, находящ се в гр. София, район „Средец“, ул. „Шести септември“, градина на църква „Св. Седмочисленици“ и представляващ:
  Постройка – подземна тоалетна с идентификатор 68134.103.89.2, с площ от 64 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.103.89 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-33/15.06.2010г. на изпълнителния директор на АГКК

  Прочетете повече
 • 17 06 Aug 2018

  Организиране на ученическо столово хранене в сградата на 6 ОУ „ГРАФ Н.П. ИГНАТИЕВ”, с адрес: гр. София, ул. „Шести септември” № 16, АОС № 941 от 26.11.2012г. на район „Средец“

  Прочетете повече
 • 16 06 Aug 2018

  Организиране на ученическо столово хранене в сградата на 7 СУ „Свети Седмочисленици”, с адрес; гр. София, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман" № 28, кв. 459, парцел IV, имот 7, местност „Центъра”, АОС № 940/ 26.11.2012 г. на СО- район „Средец“

  Прочетете повече
 • 15 06 Aug 2018

  Организиране на ученическо столово хранене в сградата на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”– район „Средец“, Столична община /АОС 907 от 11.04.2012г. на район „Средец“

  Прочетете повече
 • 14 29 Nov 2017

  СО-Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в двора на 38 ОУ "Васил Априлов"

  Прочетете повече
 • 13 20 Jan 2017

  СО-район „Средец” обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет за срок от 5 календарни години по обособена позиция в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”

  Прочетете повече
 • 12 25 Oct 2016

  СО-район „Средец” обявява конкурс № 1/ 25.10.2016г. открит със заповед № СОA16-РД09-1186/ 17.09.2016г. на кмета на Столична община, относно организиране на ученическо столово хранене за срок от пет календарни години, по обособени позиции в сградата на 7 СУ „Свети Седмочисленици”, с адрес ул. „Цар Иван Шишман" № 28

  Прочетете повече
 • 11 25 Oct 2016

  Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 2/ 25.10.2016г. открит със заповед № СОA16-РД09-1188/ 17.09.2016г. на кмета на Столична община, относно организиране на ученическо столово хранене, за срок от пет календарни години, по обособена позиция в сградата на 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, с адрес гр. София, ул. „Парчевич“ 43

  Прочетете повече
 • 10 12 Aug 2015

  Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 7/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 7 СОУ „Свети Седмочисленици”, с адрес ул. „Цар Иван Шишман" № 28, по обособени позиции, за срок от 3 /три/ календарни години.

  Прочетете повече