Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Публични регистри

Регистър на подадени декларации от служители на администрацията в район „Средец“ по ЗПУКИ

Регистър на подадени декларации от служители в администрацията в район "Средец" по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, публикуван на 01.07.2017 г.

Регистър на подадени декларации от служители в администрацията в район "Средец" по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, публикуван на 01.01.2017 г.

Регистър на подадени декларации от служители в администрацията в район "Средец" по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, публикуван на 12.09.2016 г.

Регистър на подадени декларации от служители на администрацията в район „Средец“ по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, публикуван на 31.12.2015