Столична Община Район "Средец"

Публични регистри

Публична общинска собственост

Публична общинска собственост – ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Публична общинска собственост – УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Публична общинска собственост - ИНФРАСТРУКТУРА