Столична Община Район "Средец"

Публични регистри

Регистър на разрешителните за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терени общинска собственост със срок от 1 до 30 април 2021 г.

Регистър на разрешителните за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терени общинска собственост със срок от 1 до 30 април 2021 г.

Прилежащи документи