Столична Община Район "Средец"

Публични регистри

Регистър на разрешителните за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терени общинска собственост със срок от 01 до 30 септември 2020 година.

Регистър на разрешителните за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терени общинска собственост със срок от 01 до 30 септември 2020 година