Столична Община Район "Средец"

Публични регистри

Регистър на одобрените схеми за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост през 2017г.

Регистър на одобрените схеми  за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост през 2017г.