Столична Община Район "Средец"

Публични регистри

Регистър на подадени декларации от служители в администрацията в район 'Средец' по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, публикуван на 01.01.2017 г.

Дата на подаване            чл. 12 т.1/ чл. 12 т. 2/

чл. 12 т. 3/ чл. 12. 4 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ и ФАМИЛИЯ  ВИД НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 от ЗПУКИ 
чл. 12 т. 1/чл.107а от КТ данни за подадена или не декларация  чл. 12 т. 2 данни за подадена или не декларация  чл. 12 т. 3 данни за подадена или не декларация  чл. 12 т. 4 данни за подадена или не декларация  Декларации
2 3 4 5 6 7 8

19.11.2015г.;

04.04.2016; 16.05.2016

Борислав Светозаров Примов да  да  не  да изтегли
23.11.2015 г. Любомир Иванов
Ковачев
да  да  не  не  изтегли
07.12.2015 г. Ася Радева
Николова
да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Теодор Цветанов Тодоров да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Цветан Мичев Генчев да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Емилия Павлова Кръстева да  да  не  не  изтегли
07.04.2014 г. Диана Пламенова Костева да  да  не  не  изтегли
05.10.2012 г. Ваня Димчева Мичева да  да  не  не  изтегли
24.09.2015 г. Иванка Николаева Костова да  да  не  не  изтегли
21.04.2015 г. Цецилия Петрова Рашева да  да  не  не  изтегли
26.02.2015 г., Теодора Панайотова Панайотова да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г.  Стефка Йорданова Арнаудова да  да  не  не  изтегли
27.11.2012 г. Антоанета Стефанова Петрова да  да  не  не  изтегли
21.06.2010 г. Даниела Галчева Христова да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г.  Валентина Ненкова Богданова да  да  не  не  изтегли
06.01.2012 г. Аксения Недялкова Антова да  да  не  не  изтегли
28.12.2011 г. Марияна Григорова Георгиева да  да  не  не  изтегли
01.03.2010 г. Екатерина Петрова Момчилова да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Гинка Димитрова Колева да  да  не  не  изтегли
17.02.2014 г. Нели Цветанова Върбанчовска да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Десислава Кръстева Тодорова да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Мая Тодорова Николова да  да  да  не  изтегли
02.10.2012 г. Мирослав Павлинов Павлов да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Александрина Стефанова Жекова да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Ира Георгиева
Нотева
не  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Анна Иванова
Янева
да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Илия Пешев
Мавров
да  да  не  не  изтегли
11.06.2012 г. Милен Христов Дянков да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Мария Петрова Христова да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Соня Иванова Цанкова да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Димитана Крумова Минева да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Мария Станева Дончева да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Ваня Сотирова Менгишева да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Маринела Ангелова Цветкова да  да  не  не  изтегли
27.08.2012 г. Найден Иванов Крумов да  да  не  не  изтегли
04.12.2012 г. Ани Валентинова Данаилова да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Албена Спасова Венкова да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Теменуга Георгиева
Ангелова
да  да  не  не  изтегли
29.01.2009 г. Валентина Василева Донкова да  да  не  не  изтегли
21.05.2014 г. Камелия Цветанова Иванова да  да  не  не  изтегли
12.02.2015 г. Георги Василев Георгиев да  да  не  не   
18.01.2016 г. Гергана Димитрова
Кърджилова
да  да  не  не  изтегли
19.01.2016 г. Валери Василев
Манолов 
да  да  не  не  изтегли
25.01.2016 г. Ирина Петкова Личкова да  да  не  не  изтегли
04.02.2016 г. Ирена Веселинова
Каменова
да  да  не  не  изтегли
01.04.2016 г. Евгения Донкова
Аврамова
да  да  не  не  изтегли
11.04.2016 г.;10.05.2016 Жанета Тодорова
Грънчева-Колева
да  да  да  не  изтегли
09.05.2016 г. Ирена Иванова
Пелова-Александрова
да  да  не  не  изтегли
09.05.2016 г. Иво Иванов
Станев
да  да  не  не  изтегли
16.05.2016 г. Антоанета Здравкова
Славчева  
да  да  не  не  изтегли
08.07.2016 г. Галина Асенова
Гешева
да  да  не  не  изтегли
15.08.2016 г.;18.08.2016 Росица Владова
Бонева
да  да  не  не  изтегли
12.09.2016 г. Доротея Евгениева
Панова
 да да  не  не  изтегли
11.11.2016 г. Теодор Росинов
Тодоров
да да  не  не  изтегли
07.11.2016 г. Вера Красимирова
Трифонова
да да  не  не  изтегли
21.11.2016 г. Елица Владимирова
Виткова
да да  не  не  изтегли