Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Често задавани въпроси

 • Регистрация на служебен адрес на ул. „Леге“ № 6 след получаване на българско гражданство

  Въпрос:

  След седмица ще взема удостоверения, че съм български гражданин, но настоящият ми адрес е все още в чужбина и нямам постоянен в България. Има ли възможност да се регистрирам на ул. „Леге“ № 6 (адресът на район „Средец“ – Столична община) и това да бъде моят постоянен адрес?

   Отговор:

  Да, имате възможност. За да се регистрирате на ул. "Леге" № 6 трябва при получаване на удостоверение за българско гражданство да подадете заявление с 2 снимки до Министерство на правосъдието за служебен адрес.

  Когато получим това писмо, тогава ще можем да Ви регистрираме при нас.

 • Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност

  Въпрос:

  Ще отварям магазин в София на ул……………. Интересува ме, при Вас ли да подам заявление за работно време? Издавате ли копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация на търговски обект?

  Отговор:

  Регистрацията и контрола на търговската и стопанска дейност се осъществява от район "Средец". Съответно документите се подават  в района. Списък с необходимите  документи е публикуван на интернет страницата на район "Средец", в раздел „Услуги“. За Ваше улеснение необходимите документи са: Заявление по образец; Декларация; Удостоверение от Агенция по вписванията ; Свидетелство за регистрация на фискално устройство; Паспорт на касов апарат; Удостоверение за регистрация, съгласно Закона за храните; Удостоверение за въвеждане в експлоатация; Сертификат за контрол за шум; Съгласие на етажната собственост.

 • Промяна на адресна регистрация

  Въпрос:

  Постоянният ми адрес е в Пловдив, но бих искал да променя адресната си регистрация в София, където в момента живея, в жилище, което не е моя собственост, но не съм и наемател.

  Какви документи са необходими?

   

  Отговор:

  За да си направите адресна регистрация е необходимо собственикът на имота да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви на съответния адрес. Лично трябва да я подаде в „Деловодството“ на район „Средец“, звено ЕСГРАОН, а ако няма възможност, необходимо е да представите нотариално заверено копие от декларация за съгласие и нотариално заверен документ за собственост.

   

 • Издаване на многоезично извлечение от акт за граждански брак

  Въпрос:
  Имаме нужда от издаване на копие на акт за брак с цел съпругата ми да може да удостовери, че името й е било сменено във връзка с брака. Имаме удостоверението от десетина години с апостил на английски, но Белгийската администрация иска или превод на фламандски (ще струва стотина евро), или да се издаде ново многоезично извлечение от България. Има ли начин да се подаде към вас по емайл, факс, подписано заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за брак?

  Отговор:
  За да получите многоезичен акт за брак е необходимо заявление от Вас и лична карта. Ако това не Ви е възможно, може да упълномощите лице с нотариално заверено изрично пълномощно или да подадете електронно заявление, подписано с електронен подпис.

 • Наем на външна търговска площ

  Въпрос:
  Бих искал да наема външна търговска площ с размер около 8 кв.м., която ще се използва за поставянето на сладоледена витрина и продажба на сладолед. Периодът, за който бих искал да бъде наета площта е от 01 май 2015 до 15 октомври 2015 г. Моля за разяснение на необходимите документи и такси за подаване в община Средец - София.

  Отговор:
  Във връзка с Вашето запитване, Ви информираме, че  витрини за сладолед за извършване на търговска дейност на открито се поставят след провеждане на конкурс за отдаване под наем на  имоти - публична общинска собственост със сезонен режим на работа. Към момента няма обявен подобен вид конкурс. Всички провеждани конкурси от район "Средец" се обявяват на www.sredec-sofia.org

 • Удостоверение за семейно положение

  Въпрос:
  Името ми е Б. А. и в момента живея в Берлин, Германия. С приятелката ми, Е. М. (немско гражданство) планираме да се оженим. Един от документите, от които имаме нужда е удостоверение за семейното ми положение от България. Роден съм на ул. М., район Средец, и за това реших да се свържа с Вас. Искам да Ви попитам, дали може да ми кажете, от къде мога да получа този документ? Благодаря Ви предварително.

  Отговор:
  Удостоверение за семейно положение можете да получите от всяка община в България. За това е необходимо да се попълни искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението и лична карта. Ако Вие нямате възможност за това, може да дадете нотариално заверено изрично пълномощно или да изпратите искане подписано с електронен подпис за електронна услуга.

 • Плащане на данък за недвижим имот и такса за битови отпадъци по банков път

  Въпрос:

  Интересувам се, дали по банков път мога да си платя данъка за апартамента. На каква банкова сметка да преведа необходимата сума за данък недвижими имоти?

  Отговор:
  От 1  до 31 март 2015 година граждани и фирми имат възможност да внесат на каса по сметките на Столична община дължимите суми за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци в поделенията на Общинска банка, без да заплащат комисиони за това.
  Общинска банка предоставя възможност за безкасово плащане на двата вида задължения към Столична община, без да се дължат такси и комисиони чрез банкови карти, използвайки ПОС терминал, инсталиран в районните отдели „Местни данъци и такси” или чрез виртуален ПОС, базиран на интернет страницата на Столична община.

  „Общински приходи – Средец и Триадица” ул. „Гурко” № 12

  ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF

  IBAN за приходи BG 21 SOMB 9130 84 275777 44

 • Получаване на дубликат на акт за раждане от упълномощено лице

  Въпрос:
  Изгубих си акта за раждане, но не живея в София и за съжаление не мога да дойда да направя дубликат. Бих искала да зная, ако упълномощя някой с нотариално заверено пълномощно, какво трябва да съдържа текста на пълномощното?

  Отговор:
  Може да получите дубликат на акта за раждане, ако упълномощите някой, но в нотариално завереното пълномощно е необходимо да бъде упоменато,че трябва да се издаде от район "Средец".