Столична Община Район "Средец"

Кариери

  • 1 08 яну 2016

    СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СРЕДЕЦ"
    ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Финансов контрольор” на 8 януари 2016 г.

    Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, публикуван на 25 януари 2016 г.


    Прочетете повече