Столична Община Район "Средец"

Кариери

 • 11 21 ное 2017

  Обява за конкурс за длъжността „Началник на отдел” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”/ФСОКССД/

  Прочетете повече
 • 10 26 юли 2017

  Обява за конкурс за длъжността "Началник на отдел ФСОКССД" район Средец

  Прочетете повече
 • 9 13 юни 2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  за провеждане на събеседване за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и информационно обслужване, човешки ресурси” на район „Средец“

  Прочетете повече
 • 8 31 май 2017

  Столична община - район 'Средец' обявява свободно място чрез подбор за длъжността: "Юрисконсулт"

  Прочетете повече
 • 7 11 апр 2017

  Столична община - район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Началник на отдел ”Устройство на територията, кадастър и регулация”

  Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Началник на отдел ”Устройство на територията, кадастър и регулация”, обявен на 02.05.2017 г.

  Прочетете повече
 • 6 31 мар 2017

  Столична община - район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Началник на отдел” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности"

  Сисък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „началник на отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”, обявен на 18.04.2017 г.

  Прочетете повече
 • 5 27 мар 2017

  Столична община - район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”, публикуван на 13.04.2017 г.

  Прочетете повече
 • 4 18 юли 2016

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ“
  Обявява конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”
  Документи се подават в район „Средец” – Столична община, София 1000 , ул. „Леге” № 6, етаж І – деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., в срок – 10 дни от публикуване на обявлението. Телефон за контакт: 02/948 43 31

  Прочетете повече
 • 3 13 апр 2016

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ“
  ОБЯВЯВА: Свободно работно място чрез подбор за длъжността „Старши експерт - инженер” в отдел „Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” (публ.на 13.04.2016 г.)

  Прочетете повече
 • 2 08 фев 2016

  Столична община - район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Главен архитект на район „Средец”

  Документи се подават в район „Средец” – Столична община, София 1000 , ул. „Леге” № 6, етаж І – деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., в срок – 14 дни от публикуване на обявлението. Телефон за контакт: 02/948 43 31

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен архитект“ на район „Средец“ – Столична община, публикуван на 29.02.2016 г.

  Съобщение

  Съобщение за преместване на датата за интервю във връзка с конкурса за длъжността „Главен архитект” на район „Средец” – Столична община, публикувано на 11.03.2016 г.

  Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за главен архитект на район „Средец“

  Прочетете повече