Столична Община Район "Средец"

Кариери

 • 14 16 Mar 2018

  Резултати от проведеното събеседване за длъжността „Старши експерт - култура”

  Прочетете повече
 • 13 12 Mar 2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е за провеждане на събеседване за длъжността „Старши експерт - култура” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и стопански дейности” /ФСОКССД/на район „Средец“

  Прочетете повече
 • 12 21 Feb 2018

  Обява за свободно работно място чрез подбор за длъжността „Старши експерт - култура”

  Прочетете повече
 • 11 21 Nov 2017

  Обява за конкурс за длъжността „Началник на отдел” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”/ФСОКССД/

  Прочетете повече
 • 10 26 Jul 2017

  Обява за конкурс за длъжността "Началник на отдел ФСОКССД" район Средец

  Прочетете повече
 • 9 13 Jun 2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  за провеждане на събеседване за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и информационно обслужване, човешки ресурси” на район „Средец“

  Прочетете повече
 • 8 31 May 2017

  Столична община - район 'Средец' обявява свободно място чрез подбор за длъжността: "Юрисконсулт"

  Прочетете повече
 • 7 11 Apr 2017

  Столична община - район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Началник на отдел ”Устройство на територията, кадастър и регулация”

  Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Началник на отдел ”Устройство на територията, кадастър и регулация”, обявен на 02.05.2017 г.

  Прочетете повече
 • 6 31 Mar 2017

  Столична община - район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Началник на отдел” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности"

  Сисък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „началник на отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”, обявен на 18.04.2017 г.

  Прочетете повече
 • 5 27 Mar 2017

  Столична община - район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”, публикуван на 13.04.2017 г.

  Прочетете повече