Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Кариери

 • 32 31 Aug 2021

  Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

  Прочетете повече
 • 31 06 Jul 2020

  Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

  Прочетете повече
 • 30 27 May 2020

  Район "Средец"- СО обявява свободно работно място чрез подбор за длъжността: Медицинска сестра, детска градина №159 "Олимпийче"

  Прочетете повече
 • 29 20 Feb 2020

  Конкурс за длъжността: Главен експерт – юрист в отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

  Прочетете повече
 • 28 12 Sep 2019

  Район "Средец"- СО обявява свободно работно място чрез подбор за длъжността: Медицинска сестра, детска градина №18 "Детски свят" - дейност 431 "детски ясли"

  Прочетете повече
 • 27 03 Jul 2019

  Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”

  Прочетете повече
 • 26 14 Jun 2019

  Столична община - район "Средец" обявява свободно работно място чрез подбор за длъжността: старши счетоводител – по заместване

  Прочетете повече
 • 25 23 May 2019

  Столична община обявава конкурс за експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България в периода 2019-2021 г.

  Прочетете повече
 • 24 23 May 2019

  Столична община обявава конкурс за експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г.

  Прочетете повече
 • 23 23 May 2019

  Столична община обявява конкурс за длъжността експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г.

  Прочетете повече