Столична Община Район "Средец"

Кариери

 • 21 12 окт 2018

  Столична община, район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел ”Правно и информационно обслужване, човешки ресурси”/ПИОЧР/

  Прочетете повече
 • 20 27 юли 2018

  Списък с допуснати кандидати за старши юрисконсулт при обявата за старши юрисконсулт от 09.07.2018г.

  Прочетете повече
 • 19 27 юли 2018

  Списък с допуснати кандидати за началник отдел УТКР при обявата за началник отдел УТКР от 09.07.2018г.

  Прочетете повече
 • 18 09 юли 2018

  Столична община, район "Средец" ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел ”Правно и информационно обслужване, човешки ресурси” /ПИОЧР/

  Прочетете повече
 • 17 09 юли 2018

  Столична община, район "Средец" обявява конкурс за длъжността „Началник на отдел ”Устройство на територията, кадастър и регулация” /УТКР/

  Прочетете повече
 • 16 10 май 2018

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН 'СРЕДЕЦ' ОБЯВЯВА: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЧРЕЗ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” към отдел “Правно информационно обслужване и човешки ресурси”/ПИОЧР/ - район „Средец“

  Прочетете повече
 • 15 24 апр 2018

  Целодневна Детска градина №113 "Преспа" търси да назначи медицинска сестра по заместване

  Прочетете повече
 • 14 16 мар 2018

  Резултати от проведеното събеседване за длъжността „Старши експерт - култура”

  Прочетете повече
 • 13 12 мар 2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е за провеждане на събеседване за длъжността „Старши експерт - култура” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и стопански дейности” /ФСОКССД/на район „Средец“

  Прочетете повече
 • 12 21 фев 2018

  Обява за свободно работно място чрез подбор за длъжността „Старши експерт - култура”

  Прочетете повече