Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 21 07 юли 2015

  Прочетете повече
 • 20 30 юни 2015

  В СО-район ”Средец” постъпи инвестиционно предложение от „ТЕОРЕМА БЪЛГАРИЯ” ЕООД за: „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ В КЛУБ ЗА ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ, ЦЕНТРАЛЕН ДОМ НА АРХИТЕКТА”

  Прочетете повече
 • 19 26 май 2015

  Листовка на Столична община за система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

  Прочетете повече
 • 18 26 май 2015

  График за 2015 г. на Мобилно събирателния пункт по райони, дати и места, където могат да се предават опасни отпадъци от домакинствата

  Прочетете повече
 • 17 22 май 2015

  Кметът на район „Средец“ издаде заповед във връзка с предотвратяване на възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност през 2015 г.
  Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци е забранено и тази дейност подлежи на наказателна отговорност.

  Прочетете повече
 • 16 21 май 2015

  Списък на нуждаещите се от лични асистенти в район „Средец“, одобрени на първия етап от разглеждането на документи
  СО – Район „Средец“ работи в партньорство с Агенция социално подпомагане по европейския проект „Нови възможности за грижа”, програма „Личен асистент”. По този проект се одобряват личните асистенти, които се грижат за хора с определена група инвалидност.

  Прочетете повече
 • 15 19 май 2015

  Столична община - район „Средец“ напомня на етажните собственици да проведат общи събрания, на които да изберат управителни органи - домоуправител и касиер

  Прочетете повече
 • 14 11 май 2015

  На основание заповед № СО15-РД-09-540/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община, се открива процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 г.
  Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17.00 ч. на 01.06.2015 г. в деловодството на район „Средец” – ул. „Леге” 6, за територията на район „Средец”.

  Прочетете повече
 • 13 29 апр 2015

  Кметът на район „Средец“ уведомява, че предстои II – ри етап на традиционното пролетно почистване на гр. София през 2015 год. - под наслов” „За едно по-чисто лято”, което ще се проведе от 16.05. до 22.05.2015 г.

  Прочетете повече
 • 12 23 апр 2015

  Уведомяваме Ви, че на 27.04.2015 г., район „Средец” ще проведе дискусионна среща с представители на сдруженията на собствениците и представители на управителни органи и етажни собственици на сгради в режим етажна собственост

  Прочетете повече