Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 30 04 авг 2015

  Заповед за задължителна почивка на служителите от звената деловодство, ЕСГРАОН, гражданско състояние и каса на район "Средец" от 13:15 до 13:30 часа през която се спира обслужването на граждани, в периода от 05.08.2015 г. до 31.08.2015 г.

  Прочетете повече
 • 29 04 авг 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „СТАР СИТИ” ЕООД, за :
  Изграждане на „ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА 5- етажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ І-15, кв.12, по плана на гр.София, м.”Трета извънградска част”

  Прочетете повече
 • 28 28 юли 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от НАПРАВЛЕНИЕ „Архитектура и градоустройство”, Столична община , относно: изработване работен проект за:
  „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства по бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” и зелени площи на р.Перловска

  Прочетете повече
 • 27 28 юли 2015

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за :

  „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1279”, район „Средец”, Столична община, стълб на „Столичен електротранспорт” ЕАД на ул.”Г.С. Раковски” – първи по ред южно от кръстовището с ул.”Гургулят”

  Прочетете повече
 • 26 24 юли 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, Д.в.бр.23/2003 г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012 г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от НАПРАВЛЕНИЕ „Архитектура и градоустройство”, Столична община, относно изработване работен проект за: „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ /ЦГЧ/, гр. София /ЗОНА 4/

  Прочетете повече
 • 25 22 юли 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от НАПРАВЛЕНИЕ „Архитектура и градоустройство”, Столична община , относно : изработване работен проект за:
  „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ /ЦГЧ/, гр. София /Зона 2/

  Прочетете повече
 • 24 16 юли 2015

  В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД,
  ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК /шахтов кладенец/, в УПИ с идентификатор 68134.106.35, м. „Центъра”,ул.”Сан Стефано” № 22 , район „Средец”, Столична община.

  Прочетете повече
 • 23 07 юли 2015

  В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „Теленор България” ЕАД за :
  „Базова станция № 1163,разположена на покрива на сграда с идетификатор 68134.102.238.1,бул. „Патриарх Евтимий“№ 58,район „Средец“,гр.София .

  Прочетете повече
 • 22 07 юли 2015

  В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „Деруик Асет Менаджмънт - България” ООД за: „Административна сграда с офиси, магазини, кафене и подземен паркинг“ в УПИ VII-9,кв.389,местност „Центъра“,ул. „Неофит Рилски“ № 43,гр.София.

  Прочетете повече
 • 21 07 юли 2015

  Прочетете повече