Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 33 07 авг 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от БТК ЕАД, за :
  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЕМО- ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ SF1096-част от националната мрежа на БТК ЕАД за безжична комуникация VIVACOM, местоположение:административна сграда с идентификатор 68134.104.96.1, бул. ”Патриарх Евтимий” №1,район „Средец”, Столична община

  Прочетете повече
 • 32 07 авг 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за :

  „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1265”, район „Средец”, Столична община, стълб на „Столичен елекстротранспорт” ЕАД на западното тротоарто платно на бул.”Витоша” – второто поред южно от кръстовището с ул.”Алабин” – имот с идентихикатор 68134.100.28

  Прочетете повече
 • 31 07 авг 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за :
  „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1517”, район „Средец”, Столична община, ул.”Аксаков” №5- сграда с идентификатор 68134.100.126.1

  Прочетете повече
 • 30 04 авг 2015

  Заповед за задължителна почивка на служителите от звената деловодство, ЕСГРАОН, гражданско състояние и каса на район "Средец" от 13:15 до 13:30 часа през която се спира обслужването на граждани, в периода от 05.08.2015 г. до 31.08.2015 г.

  Прочетете повече
 • 29 04 авг 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „СТАР СИТИ” ЕООД, за :
  Изграждане на „ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА 5- етажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ І-15, кв.12, по плана на гр.София, м.”Трета извънградска част”

  Прочетете повече
 • 28 28 юли 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от НАПРАВЛЕНИЕ „Архитектура и градоустройство”, Столична община , относно: изработване работен проект за:
  „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства по бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” и зелени площи на р.Перловска

  Прочетете повече
 • 27 28 юли 2015

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за :

  „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1279”, район „Средец”, Столична община, стълб на „Столичен електротранспорт” ЕАД на ул.”Г.С. Раковски” – първи по ред южно от кръстовището с ул.”Гургулят”

  Прочетете повече
 • 26 24 юли 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, Д.в.бр.23/2003 г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012 г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от НАПРАВЛЕНИЕ „Архитектура и градоустройство”, Столична община, относно изработване работен проект за: „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ /ЦГЧ/, гр. София /ЗОНА 4/

  Прочетете повече
 • 25 22 юли 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от НАПРАВЛЕНИЕ „Архитектура и градоустройство”, Столична община , относно : изработване работен проект за:
  „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ /ЦГЧ/, гр. София /Зона 2/

  Прочетете повече
 • 24 16 юли 2015

  В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД,
  ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК /шахтов кладенец/, в УПИ с идентификатор 68134.106.35, м. „Центъра”,ул.”Сан Стефано” № 22 , район „Средец”, Столична община.

  Прочетете повече