Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 25 22 юли 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от НАПРАВЛЕНИЕ „Архитектура и градоустройство”, Столична община , относно : изработване работен проект за:
  „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ /ЦГЧ/, гр. София /Зона 2/

  Прочетете повече
 • 24 16 юли 2015

  В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД,
  ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК /шахтов кладенец/, в УПИ с идентификатор 68134.106.35, м. „Центъра”,ул.”Сан Стефано” № 22 , район „Средец”, Столична община.

  Прочетете повече
 • 23 07 юли 2015

  В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „Теленор България” ЕАД за :
  „Базова станция № 1163,разположена на покрива на сграда с идетификатор 68134.102.238.1,бул. „Патриарх Евтимий“№ 58,район „Средец“,гр.София .

  Прочетете повече
 • 22 07 юли 2015

  В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „Деруик Асет Менаджмънт - България” ООД за: „Административна сграда с офиси, магазини, кафене и подземен паркинг“ в УПИ VII-9,кв.389,местност „Центъра“,ул. „Неофит Рилски“ № 43,гр.София.

  Прочетете повече
 • 21 07 юли 2015

  Прочетете повече
 • 20 30 юни 2015

  В СО-район ”Средец” постъпи инвестиционно предложение от „ТЕОРЕМА БЪЛГАРИЯ” ЕООД за: „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ В КЛУБ ЗА ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ, ЦЕНТРАЛЕН ДОМ НА АРХИТЕКТА”

  Прочетете повече
 • 19 26 май 2015

  Листовка на Столична община за система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

  Прочетете повече
 • 18 26 май 2015

  График за 2015 г. на Мобилно събирателния пункт по райони, дати и места, където могат да се предават опасни отпадъци от домакинствата

  Прочетете повече
 • 17 22 май 2015

  Кметът на район „Средец“ издаде заповед във връзка с предотвратяване на възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност през 2015 г.
  Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци е забранено и тази дейност подлежи на наказателна отговорност.

  Прочетете повече
 • 16 21 май 2015

  Списък на нуждаещите се от лични асистенти в район „Средец“, одобрени на първия етап от разглеждането на документи
  СО – Район „Средец“ работи в партньорство с Агенция социално подпомагане по европейския проект „Нови възможности за грижа”, програма „Личен асистент”. По този проект се одобряват личните асистенти, които се грижат за хора с определена група инвалидност.

  Прочетете повече