Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 38 24 сеп 2015

  В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „БЛД Офис Парк“ АД за : „Нова офис сграда „А“ в рамките на Полиграфия – офис център,УПИ II-105 , кв.19,местност „Трета извънградска част“,район „Средец“-СО,гр.София

  Прочетете повече
 • 37 15 сеп 2015

  На основание 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, Д.в.бр.23/2003 г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1003”, район „Средец”, Столична община, ул.”Граф Игнатиев”№ 45 – сграда с идентификатор 68134.106.213.1

  Прочетете повече
 • 36 15 сеп 2015

  На основание 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за:„ БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1209, разположена на спортната сграда с идентификатор 68134.109.13.1
  (Национален стадион Васил Левски”), г.София, район”Средец”, Столична община, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви”№ 38

  Прочетете повече
 • 35 21 авг 2015

  Уведомяваме етажните собственици на сгради на територията на район „Средец” за задължението да уведомят районната администрация за избора на управителни органи след проведеното общо събрание за избор на управителни органи на етажната собственост

  Прочетете повече
 • 34 11 авг 2015

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003 г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012 г./ и инвестиционно предложение с вх. № АГ 7000-292/06.08.2015 г.е открит обществен достъп до предложението за:
  „Административна сграда с офиси, магазини, кафе и подземен паркинг в УПИ VІІ-9, кв.389,м.”Центъра”, ул.”Неофит Рилски” № 43, район „Средец”, Столична община

  Прочетете повече
 • 33 07 авг 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от БТК ЕАД, за :
  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЕМО- ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ SF1096-част от националната мрежа на БТК ЕАД за безжична комуникация VIVACOM, местоположение:административна сграда с идентификатор 68134.104.96.1, бул. ”Патриарх Евтимий” №1,район „Средец”, Столична община

  Прочетете повече
 • 32 07 авг 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за :

  „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1265”, район „Средец”, Столична община, стълб на „Столичен елекстротранспорт” ЕАД на западното тротоарто платно на бул.”Витоша” – второто поред южно от кръстовището с ул.”Алабин” – имот с идентихикатор 68134.100.28

  Прочетете повече
 • 31 07 авг 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за :
  „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1517”, район „Средец”, Столична община, ул.”Аксаков” №5- сграда с идентификатор 68134.100.126.1

  Прочетете повече
 • 30 04 авг 2015

  Заповед за задължителна почивка на служителите от звената деловодство, ЕСГРАОН, гражданско състояние и каса на район "Средец" от 13:15 до 13:30 часа през която се спира обслужването на граждани, в периода от 05.08.2015 г. до 31.08.2015 г.

  Прочетете повече
 • 29 04 авг 2015

  На основание 4, ал.2 и чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „СТАР СИТИ” ЕООД, за :
  Изграждане на „ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА 5- етажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ І-15, кв.12, по плана на гр.София, м.”Трета извънградска част”

  Прочетете повече