Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 48 02 фев 2016

  Прочетете повече
 • 47 01 фев 2016

  Със Заповед № РСЦ16-РД09-40/01.02.2016 г. са определени места за продажба на сувенири и картички за "Св. Валентин"

  Прочетете повече
 • 46 01 фев 2016

  Със Заповед № РСЦ16-РД09-41/01.02.2016Г. са определени местата за продажба на мартеници на територията на район „Средец“

  Прочетете повече
 • 45 08 яну 2016

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „БЕЛВЮ ПРОПЪРТИС” ЕООД за преустройство и смяна на предназначението на магазин в ресторант в административната сграда на ул. ул.”Княз Александър І”(бивша ул.”Княз Александър Батенберг”) № 4

  Прочетете повече
 • 44 27 ное 2015

  Със Заповед № 09-354/25.11.2015 г. се удължава работното време на Деловодство, ЕСГРАОН, Касата на първия етаж и „Гражданско състояние” всяка сряда, считано от 02.12.2015 г., от 8.00 ч. до 18.30 ч. без прекъсване

  Прочетете повече
 • 43 25 ное 2015

  В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД за ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК /ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ/ в м. „Центъра”, ул.”Сан Стефано” № 22 , район „Средец”, Столична община

  Прочетете повече
 • 42 06 ное 2015

  В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от ЛАУРА СТЕФАНОВА ГУРГУРИЕВА за РЕКОНСТРУКЦИЯ И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АПАРТАМЕНТ № 1 в 2 броя стоматологични кабинети и лекарски консултативен кабинет и приобщаване към съществуваща стоматологична клиника в апартамент № 2 на ул.”Николай Гогол” № 23

  Прочетете повече
 • 41 27 окт 2015

  В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „АРТ ХОСТЕРС” ЕООД за смяна на предназначението на апартамент 1, избено помещение № 1 и № 2 в АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ в жилищната сграда на ул.”Неофит Рилски” № 72

  Прочетете повече
 • 40 27 окт 2015

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от ОГНЯН ДИМИТРОВ КОЛЕВ за ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХІІ-22, кв.18 м.”Трета извънградска част”, София, ул.”Добромир Хриз” № 3, район „Средец”, Столична община

  Прочетете повече
 • 39 12 окт 2015

  Одобрен е подробен устройствен план на м. “Центъра“, зона „А”-юг, район „Средец“. Съобщението за одобрението е публикувано в държавен вестник бр. 78 от 9.10.2015 г,, а проектът е изложен в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул.„Леге” № 6 с цел, ако има възражения по проекта да се подадат в писмен вид в центъра за информация и услуги в сградата на ул. “Леге” № 6, в срок до 9.11.2015 г., в два екземпляра

  Прочетете повече