Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 63 26 апр 2016

  Заповед №РСЦ16-РД09 – 88/22.04.2016 г. относно летния график на детските ясли в район „Средец“

  Прочетете повече
 • 62 26 апр 2016

  Заповед №РСЦ16-РД09 – 81/05.04.2016 г. относно летния график на детските градини в район „Средец“

  Прочетете повече
 • 61 21 апр 2016

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ Регулус Пропърти” АД за изграждане на офис сграда с местоположение на ул.”Славянска” № 14, район „Средец”

  Прочетете повече
 • 60 15 апр 2016

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за изграждане на БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1422, разположена на покрива на сградата на бул. „Васил Левски” №75, район „Средец”

  Прочетете повече
 • 59 06 апр 2016

  Кметът на район „Средец“ Мария Ачкова издаде Заповед № РСЦ16 – РД 56 – 20/06.04.2016 г., с която определи места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на територията на района.

  Прочетете повече
 • 58 31 мар 2016


  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че в район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от СО за „Проект за интегриран столичен градски транспорт – II фаза“, по компонент 10: Изграждане на нова тролейбусна линия от бул. „П.Ю.Тодоров“, по ул. „Бяла черква“, бул. „Арсеналски“, бул. „Черни връх“, бул. „Фр.Нансен“ и по бул. „Васил Левски“/частта от новата тролейбусна линия по бул. „Фр.Нансен“ и бул. „Васил Левски“ попада на територията на район „Средец“/

  Прочетете повече
 • 57 28 мар 2016

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от Румен Тихомиров Николов за жилищна сграда 2+А на ул.”Ивац войвода” № 19, район „Средец”, Столична община

  Прочетете повече
 • 56 21 мар 2016

  В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „БТК ” ЕАД за подготовка – ремонт и преустройство на помещения, реконструкция на сградната инфраструктура – лот 2 в сградата на VIVACOM на ул.”Ген. Йосиф В. Гурко” № 4, СО-район „Средец”.

  Прочетете повече
 • 55 14 мар 2016

  В район „Средец” е постъпил проект за изменение на подробен устройствен план, от квартал 432, местност „Центъра”, ул.„Любен Каравелов” № 77 и ул. „Любен Каравелов”№ 79. С изменението не се засяга уличната регулация и имотните граници на другите съседни имоти.

  Прочетете повече
 • 54 09 мар 2016

  В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от Столична община за „Проект за интегриран столичен градски транспорт – II фаза“,по компонент 10:Изграждане на нова тролейбусна линия от бул. „П.Ю.Тодоров“,по ул. „Бяла черква“,бул. „Арсеналски“,бул. „Черни връх“,бул. „Фр.Нансен“ и по бул. „Васил Левски“/частта от новата тролейбусна линия по бул. „Фр.Нансен“ и бул. „Васил Левски“ попада на територията на район „Средец“/ .

  Прочетете повече