Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 75 10 юни 2016

  Заповед № РСЦ16 - РД09 -124/09.06.2016 г., с която се отменя удълженото работно време в понеделник за „Деловодството“, ЕСГРАОН и „Гражданско състояние“

  Прочетете повече
 • 74 31 май 2016

  В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ И АР БИ ЛИЗИНГ” ЕАД за „НАДСТРОЯВАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, ХОТЕЛ „РАДИСЪН”

  Прочетете повече
 • 73 27 май 2016

  На основание 6, ал.1 ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че в СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД за подмяна на участъци от топлопреносимата мрежа през 2016 г. с 10 обособени позиции

  Прочетете повече
 • 72 25 май 2016

  В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД за подмяна на участъци от топлопреносната мрежа през 2016 г. с 10 обособени позиции
  За район „Средец” - реконструкция на топлопровод от камера КЛ51а-3 на ул. „Ангел Кънчев” по ул. „Гладстон” до камера КЛ51а-3-ІІІ и до камера КЛ51а-3-ІІІа, и от камера КЛ53 на ул. „Н. Рилски” и ул. „Хр. Белчев” до камера КЛ53-3 и до ул. „Хр. Белчев”№ 40.

  Прочетете повече
 • 71 20 май 2016

  Информация за договори с предмет „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”

  Прочетете повече
 • 70 10 май 2016

  Писмо от Дирекция „Паркиране и мобилност“ относно правилата за паркиране в центъра във връзка със строежа на Метро София – III диаметър

  Прочетете повече
 • 69 09 май 2016

  В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от Столична община за изграждане на „ Интегриран столичен градски транспорт –фаза II“

  Прочетете повече
 • 68 09 май 2016

  Заповед на СО № СОН16-РД09-649/15.03.2016 г., с която се прекратява конкурса за ученически стол и бюфет в 7 СОУ "Свети Седмочисленици"

  Прочетете повече
 • 67 04 май 2016

  В район „Средец” е издадена заповед № РСЦ16-РА50-2 от 28.04.2016 г. за изменение на подробен устройствен план в „Центъра”, ул.„Любен Каравелов” № 77 и ул. „Любен Каравелов”№ 79

  Прочетете повече
 • 66 04 май 2016

  Парковото пространство в район „Средец“ в кв. „Яворов“, между улиците „Владимир Василев“ и „Михаил Еминеску“, получи името Хулио Паленсия

  Прочетете повече