Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 56 21 Mar 2016

  В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „БТК ” ЕАД за подготовка – ремонт и преустройство на помещения, реконструкция на сградната инфраструктура – лот 2 в сградата на VIVACOM на ул.”Ген. Йосиф В. Гурко” № 4, СО-район „Средец”.

  Прочетете повече
 • 55 14 Mar 2016

  В район „Средец” е постъпил проект за изменение на подробен устройствен план, от квартал 432, местност „Центъра”, ул.„Любен Каравелов” № 77 и ул. „Любен Каравелов”№ 79. С изменението не се засяга уличната регулация и имотните граници на другите съседни имоти.

  Прочетете повече
 • 54 09 Mar 2016

  В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от Столична община за „Проект за интегриран столичен градски транспорт – II фаза“,по компонент 10:Изграждане на нова тролейбусна линия от бул. „П.Ю.Тодоров“,по ул. „Бяла черква“,бул. „Арсеналски“,бул. „Черни връх“,бул. „Фр.Нансен“ и по бул. „Васил Левски“/частта от новата тролейбусна линия по бул. „Фр.Нансен“ и бул. „Васил Левски“ попада на територията на район „Средец“/ .

  Прочетете повече
 • 53 02 Mar 2016

  Обществен посредник ще приема граждани в сградата на район „Средец“ на 16 март 2016 г. от 10.00 до 12.00 ч.

  Прочетете повече
 • 52 23 Feb 2016

  Допитване за разширяване на зелената зона в район „Средец“

  Прочетете повече
 • 51 19 Feb 2016

  Прочетете повече
 • 50 09 Feb 2016

  Със Заповед на Главния архитект на район „Средец“ се допуска устройствена процедура за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация в кв. 432, местност „Центъра“, ул. „Любен Каравелов“ № 77 и № 79.

  Прочетете повече
 • 49 02 Feb 2016

  Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

  Прочетете повече
 • 48 02 Feb 2016

  Прочетете повече
 • 47 01 Feb 2016

  Със Заповед № РСЦ16-РД09-40/01.02.2016 г. са определени места за продажба на сувенири и картички за "Св. Валентин"

  Прочетете повече