Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 217 12 Mar 2018

  Нов детски кът в градинка Такев

  Прочетете повече
 • 216 06 Mar 2018

  Покана за участие в Работна група за оценка или проектни фишовеза актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020

  Прочетете повече
 • 215 02 Mar 2018

  Питане относно Къщата на Гешов и бившия Нотариат

  Прочетете повече
 • 214 28 Feb 2018

  Извършени ремонти на улични и тротоарни настилки през 2017 година - район "Средец"

  Прочетете повече
 • 213 22 Feb 2018

  План за текущ ремонт на улични и тротоарни настилки за 2018 г. - район "Средец"

  Прочетете повече
 • 212 22 Feb 2018

  СТАРТИРА НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ КАДРИ ЗА БИЗНЕСА

  Прочетете повече
 • 211 16 Feb 2018

  СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТЪРГОВИЯ С МАРТЕНИЦИ И ЦВЕТЯ

  Прочетете повече
 • 210 14 Feb 2018

  Паметна вечер посветена на Васил Левски

  Прочетете повече
 • 209 31 Jan 2018

  Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията на 30.01.2018 г. за проект за ПУП на Борисова градина

  Прочетете повече
 • 208 30 Jan 2018

  Места за търговия на открито за продажба на сувенири, цветя и картички, с продължителност не по-кратка от 2 дни на територията на район „Средец”

  Прочетете повече