Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 290 24 апр 2019

  Започва резитба на дървесна растителност в кв. Яворов

  Прочетете повече
 • 289 18 апр 2019

  Започват строително-монтажни работи по ул. "Париж" в участъка от бул. "Цар Освободител" до ул. "Оборище"

  Прочетете повече
 • 288 17 апр 2019

  Започва работата по „Реконструкция и благоустрояване на градината при площад „ПОРТУГАЛИЯ“

  Прочетете повече
 • 287 15 апр 2019

  Относно изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. на територията на Столична община

  Прочетете повече
 • 286 10 апр 2019

  УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Прочетете повече
 • 285 29 мар 2019

  Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 5 дни на територията на район „Средец”

  Прочетете повече
 • 284 20 мар 2019

  Становище на Мария Ачкова във връзка с процедурата по съобщаване на проект за РУП на ул.“Кузман Шапкарев“ №3

  Прочетете повече
 • 283 19 мар 2019

  График на обработките на паркове, градини и зелени площи на територията на район 'Средец' срещу бълхи, кърлежи и гризачи

  Прочетете повече
 • 282 14 мар 2019

  СО-район „Средец” обявява конкурс № 2/ 14.03.2019г., открит със Заповед № СОА19- РД09-236/ 15.02.2019г. на кмета на Столична община, относно организиране на ученическо столово хранене-стол, за срок от пет календарни години, в сградата на на 12 СУ „Цар Иван Асен II”, гр. София, район „Средец“, м. „Трета извънградска част“, кв. 17А, ул. „Цар Иван Асен II” № 72 /АПОС № 939/ 23.11.2012г./, както следва:

  Прочетете повече
 • 281 14 мар 2019

  СО-район „Средец” обявява конкурс № 3/ 14.03.2019г., открит със Заповед № СОА19- РД09-235/ 15.02.2019г. на кмета на Столична община, относно организиране на ученическо столово хранене-бюфет, за срок от пет календарни години, в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”, гр. София, район „Средец“, м. „Трета извънградска част“, кв. 17А, ул. „Цар Иван Асен II” № 72 /АПОС № 939/ 23.11.2012г./, както следва:

  Прочетете повече