Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 256 03 сеп 2018

  Съобщение до собствениците, носители на ограничени вещи права в ЕС на ул. "Хан Крум" 25,УПИ ІХ-163, кв.419, м. „ГГЦ-Зони Г-8 и Г-10”, имот с идентификатор 68134.103.163:

  Прочетете повече
 • 255 29 авг 2018

  Целева финансова подкрепа от министерство на културата за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за недвижими културни ценности

  Прочетете повече
 • 254 21 авг 2018

  Съобщение относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

  Прочетете повече
 • 253 17 авг 2018

  Анкетно проучване на потребностите от работна сила - 2/2018

  Прочетете повече
 • 252 03 авг 2018

  Обявяване на Заповед на главния архитект на Столична община до собствениците на ул. "Хан Крум" 25

  Прочетете повече
 • 251 02 авг 2018

  Съобщение относно заявените намерения на собственика "Българска холдингова компания" АД за събаряне на сградата на Търговски комплекс "Фея

  Прочетете повече
 • 250 11 юли 2018

  Съобщение за деклариране на обект: „Двойна жилищна сграда, бивша на Митови“ с предварителна класификация на недвижима културна ценност от Новото време с предварителна категория „за сведение“

  Прочетете повече
 • 249 02 юли 2018

  График на "Топлофикация" за спиране на топлоподаването по квартали

  Прочетете повече
 • 248 01 юли 2018

  Организация на движението по бул. “Патриарх Евтимий“

  Прочетете повече
 • 247 27 юни 2018

  Организация на движението за ремонт по ул. „Московска“ в участъка от ул. “Г. Раковски“ до ул. „11-ти август“

  Прочетете повече