Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 182 19 Jul 2017

  Днес стартира първата и единствена в страната мобилна библиотека „Библиобус”

  Прочетете повече
 • 181 19 Jul 2017

  О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

  Прочетете повече
 • 180 18 Jul 2017

  Информация за извършване на текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на 18 юли 2017 г. на територията на Столична община Зона I - район "Средец" - съгласно договор със Столична община

  Прочетете повече
 • 179 17 Jul 2017

  Информация за извършване на текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на 17 юли 2017 г. на територията на Столична община Зона I - район "Средец" - съгласно договор със Столична община

  Прочетете повече
 • 178 13 Jul 2017

  Стартира ремонт в подлеза на ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Васил Левски“

  Прочетете повече
 • 177 11 Jul 2017

  Програма „Култура” на Столична община

  Прочетете повече
 • 176 05 Jul 2017

  Съобщение относно представянето на ПУП на парк "Борисовата градина"

  Прочетете повече
 • 175 03 Jul 2017

  СТАРТЪТ НА „ТЕАТЪР ПРЕД ТЕАТЪРА” СЕ ОТЛАГА ЗА 4 ЮЛИ

  Прочетете повече
 • 174 03 Jul 2017

  ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ във формирования на Сухопътните войски, за времето от 18.09.2017г. до 19.09.2017 г.

  Прочетете повече
 • 173 03 Jul 2017

  О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицер във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и в чужбина

  Прочетете повече