Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 87 22 Jul 2016

  Гражданска инициатива, относно: Реконструкция и обновяване на детска площадка, разположена в парк 'Княжеска градина' - град София

  Прочетете повече
 • 86 21 Jul 2016

  Класиране на кандидат-потребители за услугата "Личен асистент" по Проект "Подадена ръка за независим живот"

  Прочетете повече
 • 85 18 Jul 2016

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „Теленор България” ЕАД за "Базова станция" на бул. "Патриарх Евтимий" № 20

  Прочетете повече
 • 84 12 Jul 2016

  Покана за заявяване на интерес и за изпращане на номинации за членство с право на глас в създаващия се Съвет на общността към РА Средец

  Прочетете повече
 • 83 07 Jul 2016

  Започна ремонт на "Слона"

  Прочетете повече
 • 82 24 Jun 2016

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ БОЯНОВ СЪРВИСИЗ” ООД за външно топлозахранване за пристройка, надстройка и адаптация на съществуваща жилижна сграда в апартаментен хотел и обществено обслужване на ул.”6-ти септември” № 42

  Прочетете повече
 • 81 24 Jun 2016

  Прочетете повече
 • 80 22 Jun 2016

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „БТК” ЕАД за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект за строеж на приемо предавателна станция, част от национална националната мрежа на „БТК” ЕАД, на бул.”Патриарх Евтимий” №1

  Прочетете повече
 • 79 20 Jun 2016

  В район „Средец” е получено съобщение с № РСЦ16-ВК08-1364/17.06.2016 г. за издадено от НАГ Разрешение за строеж № Б-36/14.06.2016 г. на „ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ от ОФИСА НА ФИРМА „НОВАТЕЛ” ЕООД на ул. „КУКУШ” №2 до ЛЕТИЩЕ СОФИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ до ОФИС на „НЕТЕРА” ЕООД на ул. „ГРИГОРИЙ ГОРБАТЕНКО” № 33 и СГРАДА на ЗДС, ж.к. „ДРУЖБА 1”, ул. „5030” № 10

  Прочетете повече
 • 78 16 Jun 2016

  Създаване на Съвет на общността на район "Средец"

  Прочетете повече