Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 103 08 Nov 2016

  ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

  Прочетете повече
 • 102 04 Nov 2016

  Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум
  6 ноември 2016 г.

  Прочетете повече
 • 101 11 Oct 2016

  Централно военно окръжие обявява свободни длъжности за сержантски военни звания

  Прочетете повече
 • 100 11 Oct 2016

  Централно военно окръжие обявява свободни длъжности в Националната гвардейска част

  Прочетете повече
 • 99 07 Oct 2016

  В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от Направление „Архитектура и градоустройство“ - Столична община за Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦГЧ на гр.София – Зона 4, в частта „Подземна инфраструктура“.

  Прочетете повече
 • 98 07 Oct 2016

  В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от Направление „Архитектура и градоустройство“-Столична община за Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦГЧ на гр.София“ –Зона 2, част Подземна инфраструктура.

  Прочетете повече
 • 97 29 Sep 2016

  Прочетете повече
 • 96 27 Sep 2016

  Кметът на район „Средец“ провежда консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии

  Прочетете повече
 • 95 21 Sep 2016

  Вакантни длъжности в сухопътни войски

  Прочетете повече
 • 94 20 Sep 2016

  На 20 септември 2016 г. се проведе учредителната среща на Съвета на общността към РА Средец.

  Съветът е доброволен и независим консултативен орган, който обединява граждани и организации, с цел изграждане на динамична, благоприятна, здравословна и справедлива среда в района. Чрез своята работа, той цели:
  - да подпомага кмета в определяне значимите потребности и проблеми в общността;
  - да подпомага/съветва кмета в разрешаването на значими проблеми за общността;
  - да подпомага кмета в разработването на политики за развитие на района;
  - да съветва кмета преди взимането на решения за развитие на района;
  - да насърчава гражданското участие чрез включване на всички заинтересовани - организации, социални групи и граждани от район Средец.

  Прочетете повече