Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 97 29 Sep 2016

  Прочетете повече
 • 96 27 Sep 2016

  Кметът на район „Средец“ провежда консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии

  Прочетете повече
 • 95 21 Sep 2016

  Вакантни длъжности в сухопътни войски

  Прочетете повече
 • 94 20 Sep 2016

  На 20 септември 2016 г. се проведе учредителната среща на Съвета на общността към РА Средец.

  Съветът е доброволен и независим консултативен орган, който обединява граждани и организации, с цел изграждане на динамична, благоприятна, здравословна и справедлива среда в района. Чрез своята работа, той цели:
  - да подпомага кмета в определяне значимите потребности и проблеми в общността;
  - да подпомага/съветва кмета в разрешаването на значими проблеми за общността;
  - да подпомага кмета в разработването на политики за развитие на района;
  - да съветва кмета преди взимането на решения за развитие на района;
  - да насърчава гражданското участие чрез включване на всички заинтересовани - организации, социални групи и граждани от район Средец.

  Прочетете повече
 • 93 17 Sep 2016

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „ПОЛАРИС БИЛДИНГ ИНВЕСТ” ЕООД за изграждане на ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАСТРОЯВАНЕ на ул. „ Иван Асен ІІ” № 36

  Прочетете повече
 • 92 02 Sep 2016

  Обновяване на подлеза на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Светослав тертер"

  Прочетете повече
 • 91 01 Sep 2016

  Обявление за обществено обсъждане във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ на „Инвентаризация и експертна оценка на лесопарковата част на парк „Борисова градина“

  Прочетете повече
 • 90 17 Aug 2016

  В СО-район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от Светослава Наковска и Недко Солаков за външно топлозахранване по ул. „Река Осъм”

  Прочетете повече
 • 89 28 Jul 2016

  В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „Банка Д С К ” ЕАД за ремонт и вътрешно преустройство във финансов център "Калоян"

  Прочетете повече
 • 88 25 Jul 2016

  Във връзка със старта на сезона на летните отпуски, срокът за изпращане на номинации за членство в създаващия се Съвет на общността към РА Средец се удължава до 17:00 часа на 02.09.2016 г.

  Прочетете повече