Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 239 21 May 2018

  Съобщение за изменение на ИПРЗ и РУП за УПИ м„Трета извънградска част“, ул. „Мануш Войвода“ №5, ул. „Петър Делян“ №17 и ул. „Петър Делян“ №15

  Прочетете повече
 • 238 15 May 2018

  Дървесна растителност по ул. "Граф Игнатиев"

  Прочетете повече
 • 237 15 May 2018

  Премахване и кастрене на дървесна растителност по тротоара на ул. 'Граф Игнатиев'

  Прочетете повече
 • 236 14 May 2018

  Обществено обсъждане за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община

  Прочетете повече
 • 235 10 May 2018

  Съобщение за премахване на дървесна растителност в двора на бул. Евлоги и Христо Георгиеви №5 на 12 май 2018г. (събота)

  Прочетете повече
 • 234 03 May 2018

  План за изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства на Зона 2

  Прочетете повече
 • 233 03 May 2018

  Предложение за ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД през 2018 г.

  Прочетете повече
 • 232 03 May 2018

  Ремонтните дейности на Зона 2 започват от 7 май 2018 г.

  Прочетете повече
 • 231 03 May 2018

  Организация на движението във връзка с ремонта на ул. "Граф Игнатиев"

  Прочетете повече
 • 230 30 Apr 2018

  График за сметосъбиране и сметоизвозване на всички различни видове отпадъци за Столична община, Район "Средец"

  Прочетете повече