Столична Община Район "Средец"

Новини

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

ЗАПОВЕД № СОА16-РД09-1282/18.10.2016 г.
на кмета на Столична община за продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно - териториалните граници на Столична община в изборния ден на 6.11.2016 г.

Указания на звено "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР за упражняване правото на глас на български граждани, които не притежават валидни документи за самоличност или същите са изгубени в изборите за президент и вицепрезидент на РБългария и национален референдум насрочени за 06.11.2016 г.

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум.

Столична община - район "Средец" - Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Столична община - район "Средец" - Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум

Списък с адресите на местата за гласуване на територията на район "Средец"