Столична Община Район "Средец"

Кариери

Столична община - район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ“

Обявява конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”

Документи се подават в район „Средец” – Столична община, София 1000 , ул. „Леге” № 6, етаж І – деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., в срок – 10 дни от публикуване на обявлението. Телефон за контакт: 02/948 43 31

 

 


Назад