Столична Община Район "Средец"

Училища и детски градини

Извърши се преустройство и реконструкция на ОДЗ № 18 и пристройка на 1 и 2 етажа - II етап - пристройка | ODZ18-6.jpg
Извърши се преустройство и реконструкция на ОДЗ № 18 и пристройка на 1 и 2 етажа - II етап - пристройка

За нуждите на Обединено детско заведение № 18 е изградена нова модерна пристройка за 3 групи към основното детско заведение с разгърната застроена площ от 1 804 кв. м. Подходът към сградата е осигурен от стълби и външен асансьор за хора в неравностойно положение.

Пътническият асансьор осигурява достъп до всички нива на детската градина, включително и до сутерена, където е разположен плувният басейн в старата част. Изпълнени са четири нови пощадки за игра с цел да има отделни места за игра за всяка от новите три групи. Изградено е  спортно игрище с размери 28/14 м.  за различни игри с топка на открито. Настилката е мека, синтетична, подходяща за игрища. Изградена е нова ограда от 180 л. м.

Галерия