Столична Община Район "Средец"

Университети

Софийски университет 'Св. Климент Охридски' | su-2.jpg
Софийски университет 'Св. Климент Охридски'

бул. "Цар Освободител" 15

Университетът е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция.

Той е създаден на 1 октомври 1888 г. с решение на Народното събрание като висш педагогически курс към Първа мъжка гимназия. На 29 януари 1889 г. в присъствието на Иван Шишманов - представител на Министерство на просвещението - е избран първият ректор на висшето училище.

Централното крило на сградата на СУ е построена с щедрите дарения на братята Евлоги и Христо Георгиеви, чиито скулптури красят фасадата й. 

 www.uni-sofia.bg

Kaк да стигна