Столична Община Район "Средец"

Кариери

Обява за свободно работно място чрез подбор за длъжността „Старши експерт - инженер”, публикувана на 13.04.2016 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ“
ОБЯВЯВА: Свободно  работно място чрез подбор  за  длъжността „Старши експерт - инженер” в отдел „Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” /ИКСБЕ/ – 1 работно място.

Документи се подават лично или чрез упълномощен представител от  13.04.2016 г. до 17.00ч. на 26.04.2016 г. в Центъра за обслужване на граждани  на Район „Средец”-СО, ул. „Леге” № 6, ет. І – “Деловодство”,  всеки  работен  ден  от  09.00 ч.  до  17.00 ч. или на електронен адрес: c.rasheva@sredec-sofia.org


Назад