Столична Община Район "Средец"

Събиране на оферти с обяви (Публични покани - архив)

Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ОДЗ „Детски свят“, находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по обособени позиции, както следва:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052311

Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на мебели и доставка на текстилни изделия.
Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори за прозорци.

 

 


Прилежащи документи

Назад