Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В ДЕТСКИ МЛЕЧНИ КУХНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “СРЕДЕЦ”

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В ДЕТСКИ МЛЕЧНИ КУХНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

СО-РАЙОН “СРЕДЕЦ”

Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=718079&newver=2

Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=718097

 


Назад