Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

Открита е процедура по ЗОП за доставка на 16 специализирани автомобили за превоз на хора с увреждания

Днес, 09 март 2016 г., Столична община издава Решение Номер: СОА16-РД93-45 от 09.03.2016 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП за промяна на открита процедура №00087-2016-0023 по Закона за обществени поръчки във връзка с проект „Независим живот“ за доставка на 16 броя специализирани автомобили за превоз на хора с увреждания.


Назад