Столична Община Район "Средец"

Новини

От днес се подават документи за детски надбавки, вижте какъв е реда

Район „Средец“ информира за някои промени в Закона за семейните помощи с цел улеснение на живущите в района

За да се избегне риска от загуба на детските помощи на лицата, живущи на територията на район „Средец“, ръководството на района информира хората, получаващи детски помощи, за някои важни промени в Закона за семейните помощи, които са в сила от 1 януари 2016 година.

Всички родители, които са подали документи преди 28-ми юли 2015-та, трябва да подадат нови заявления - декларации, ако има промяна на обстоятелствата - нов адрес, промяна на местоживеене или съжителстване на семейни начала (или ако е изтекъл 12-месечния срок). От тази година заявлението-декларация, на базата на което се прави социална оценка и се получават детски надбавки, ще трябва да попълват и родителите, които живеят на семейни начала.

Документи се подават във филиала на дирекция за „Социално подпомагане“ на ул. „Съборна“ № 5 за живеещите в район "Средец":

Досега законът не задължаваше живеещите та семейни начала да подават документи и детски се отпускаха спрямо доходите само на единия родител. След промяната обаче, хората които живеят на семейни начала ще трябва да декларират това и ще бъдат оценявани наново, преди социалното подпомагане да реши дали да продължат да получават детски надбавки. Необходимо е да се подадат декларации според новите изисквания, защото дирекция „Социално подпомагане“  осъществява проверка и ако не са декларирани реалните обстоятелства се отказва молбата за детските надбавки.

График за подаване на декларациите:

От днес, 5 януари 2016 г., до края на месец януари трябва да подадат такива декларации, лицата и семействата, които са подали заявленията декларации през месец март 2015 г.

До края на февруари декларации трябва да подадат още родителите, регистрирали се през април и май 2015-та година.

До края на март - регистриралите се през юни и до 28 юли миналата година.

Всички, на които изтича 12-месечния срок, също трябва да подадат декларации. Ако изпуснат предвидения срок, семействата може да не получат очакваната помощ, но ще имат право да подадат декларациите си и на по-късен етап.

Променят се и сумите, които семействата ще получават:

От тази година размерът на детските надбавки ще зависи от броя деца в едно домакинство. Семействата с едно дете ще получават 37 лв., с две - 85 лв., а с 3 - 130 лв. (досега надбавките бяха - 35 лв. за първо дете, 50 лв. за второ и по 35 лв. за всяко следващо).

Едно от новите изисквания за получаване на помощта е семейството и детето да живеят в страната.

Ще се прекратят детските надбавки за дете, ако то стане родител (практиката да се дават детски на бабата и на майката едновременно ще бъде избегната). Непълнолетните бременни и майки до навършване на 18 г. вече ще се разглеждат като деца в риск и ще получават закрила от службите за социално подпомагане.

Когато майката е непълнолетна, тя ще бъде подпомагана само в натура, а нейните родители ще бъдат лишени от парично подпомагане. Помощта в натура може да е под формата както на стоки - детски храни, дрехи, памперси, така и на ваучери за услуги - ясли, детски градини и др. Ще зависи от индивидуалните потребности на семейството, като оценката ще се прави от дирекциите "Социално подпомагане".