Столична Община Район "Средец"

Новини

Личните асистенти в район „Средец“, които обслужват нуждаещите се по проект „Нови възможности за грижа”, са 29

По европейския проект „Нови възможности за грижа”, програма „Личен асистент”, по който СО – Район „Средец“ работи в партньорство с Агенция социално подпомагане се обслужват 29 потребители от 29 лични асистенти. Това е актуалното състояние на проекта към 21 декември 2015 г. От месец април 2015 г. район „Средец” е бенефициент по Проект № 2014BG05M9OP0012.2015.001-C0001„Нови възможности за грижа”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Агенция за социално подпомагане, МТСП. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Целта на проекта е предоставяне на услугата «Личен асистент» за оказване на помощ, съобразно нуждите на потребителя, а именно при  приготвяне на храна и хранене, прием на лекарства, боравене с лични вещи и документи, поддържане на лична хигиена; хигиена на помещението, което потребителят обитава, съпровождането му извън дома.

Услугата „Личен асистент” е в подкрепа на самостоятелността на потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности.

Срокът на проекта е до края на месец февруари 2016 г.