Столична Община Район "Средец"

Новини

Определени са местата за търговия на открито за продажба на коледно–новогодишни стоки на територията на район „Средец“

Със Заповед на кмета на район „Средец“ г-жа Мария Ачкова са определени местата за търговия на открито по време на коледните и новогодишните празници на територията на района. Те са 50 на брой с площ от 2 кв. м. и се предоставят от 14.12.2015 г. до 10.01.2016 г., но минималният срок за заемане на определено място е 10 дни. Цената на кв. м. е 4.50 лв. на ден, тоест 9.00 лева за едно място, според Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Срокът за подаване на заявленията в деловодството на район „Средец” на ул. „Леге” № 6 е от 07.12.2015 г. до 09.12.2015 г., от 9:00 до 17:00 ч.  

Пълният текст на Заповед № РД-389 от 04.12.2015 г. с посочените места може да намерите тук.