Столична Община Район "Средец"

Културен календар

НОЕМВРИ 2015 г.

24.11.2015 – Откриване на фото-изложба на Борис Туечки, посветена на 95-годишнината на Български фото-клуб (фоайе „Славянска беседа“), 18.00 часа – организира народно читалище „Славянска беседа 1880“

24.11.2015 – Среща на „Общество Борис Христов“ , 18.00 часа - представят аудиозапис на „Дон Карлос“ от 1 август 1960 г. – организира ОНЧ „Антон Страшимиров-1926“, кино „Влайкова“