Столична Община Район "Средец"

Концертни зали

Концертна зала
Концертна зала "Филип Кутев"

Съюза на българските композитори, ул. „Иван Вазов“ №2

Концертна зала "Филип Кутев" се намира на IV етаж в сградата на Съюза на българските композитори на ул. „Иван Вазов“ №2.

Залата е със 150 места.

Kaк да стигна