Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Пешеходни зони и улици

По бул.„Витоша” се изгради изцяло нова пешеходната зона  | Vitoshka_2.jpg
По бул.„Витоша” се изгради изцяло нова пешеходната зона

На три етапа от 2012 г. до 2015 г. по бул. „Витоша” се подмени настилката, постави се нова паркова мебел с обособени места за почивка и нова поливна система от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Алабин”.

Галерия