Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Сгради и фасади

Сградата на район „Средец“ e изцяло реновирана и конструктивно укрепена  | 00_1.JPG
Сградата на район „Средец“ e изцяло реновирана и конструктивно укрепена

Извърши се конструктивно укрепване на административната сграда на район „Средец“ на ул. „Леге“ № 6. Сградата е паметник на културата и е изцяло ремонтирана като е запазена фасадата, а отвътре е изградена наново. Направена е монолитна стоманобетонова скелетна конструкция и са изградени нови стълбищни площадки и стълба за евакуация. Сменени са всички видове инсталации. Обособени са офиси за нуждите на администрацията, както е обновена и ритуалната зала. Изпълнени са изискванията за достъп на хора в неравностойно положение.

Галерия