Столична Община Район "Средец"

Пешеходни зони и улици

Направи се цялостна реконструкция на фонтана пред Народния театър

Изгради се нова хидроизолация, като се подмени системата за фонтаниране, дюзи, помпи, ел.захранване, облицовъчните плочи по стените и дъното. Монтирана е контролно-измервателна система, която да следи нивото във водния басейн и автоматично да допълва необходимото количество.

Галерия