Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Пешеходни зони и улици

Всички чешми на територията на район 'Средец' са в изправност

В район „Средец“ се намират около 20 чешми, които периодично се проверяват и се наблюдават дали работят. Специалистите в района следят за тяхното добро състояние и при необходимост от ремонт веднага се предприемат действия с цел нормалното им функциониране. В момента всичките чешми на територията на район „Средец“ са в добро техническо състояние, почистени са, от тях тече студена вода и хората могат да се разхлаждат в големите жеги.

Галерия