Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС № 10/ 12.08.2015 г.

Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 10/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на ученически стол /кухня майка/ и ученически бюфет в   сградата на 38 ОУ „Васил Априлов”, ул. „Шипка” № 40, по обособена позиция, за срок от 3 /три/ календарни години.


Прилежащи документи

Назад