Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС № 9/ 12.08.2015 г.

Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 9/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на ученически стол /кухня майка/ и ученически бюфет в   сградата на 133 СОУ „А. С. Пушкин”, с идентификатор 68134.100.186.1, ул. „Цар Иван Шишман” № 1, по обособена позиция, за срок от 3 /три/ календарни години.


Прилежащи документи

Назад