Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС № 8/ 12.08.2015 г.

Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 8/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в  сградата на  12 СОУ „Цар Иван Асен II”, 12 СОУ „Цар Иван Асен II”, с адрес: гр. София, район „Средец”, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, по обособени позиции, за срок от 3 /три/ календарни години.


Прилежащи документи

Назад