Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС № 7/ 12.08.2015 г.

Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 7/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в  сградата на  7 СОУ „Свети Седмочисленици”, с адрес ул. „Цар Иван Шишман" № 28, по обособени позиции, за срок от 3 /три/ календарни години.


Прилежащи документи

Назад