Столична Община Район "Средец"

Новини

Заповед за задължителна почивка на служителите от звената деловодство, ЕСГРАОН, гражданско състояние и каса на район 'Средец'

Заповед за задължителна почивка  на служителите от звената деловодство, ЕСГРАОН, гражданско състояние и каса на район "Средец" от 13:15 до 13:30 часа през която се спира обслужването на граждани, в периода от 05.08.2015 г. до 31.08.2015 г.