Столична Община Район "Средец"

Новини

На 5 юни 2015 г. ще може да предадете вредните домакински отпадъци в пункт на ул. „Париж“ № 5

Столичната община заедно с „БалБок инженеринг АД“ организират система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата през цялата 2015 година за София.
Опасните отпадъци от домакинствата са:

- Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
- Лакове и бояджийски материали;
- Домакински препарати и химикали;
- Мастила и замърсени опаковки;
- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Столична община възлага дейностите по разделно събиране и обезвреждане на отпадъците, а „БалБок инженеринг АД“ отговаря за екологосъобразното управление на отпадъците. За тази цел е изграден Мобилно събирателен център, който веднъж месечно е ситуиран в някой район и се информират гражданите за датата и мястото, където безплатно могат да предадат своите отпадъци. Освен това отпадъци се събират и от къщите при заявка на тел.: 0700 11 750 .

Район „Средец” уведомява всички граждани, че на 5 юни 2015 г. (петък) ще имат възможност да предадат опасните отпадъци от домакинствата си в Мобилно събирателния център, разположен на ул. „Париж“ № 5, на паркинга пред Столичен инспекторат, от 8.30 до 14.30 часа. Този пункт ще покрие територията на районите „Средец“ и „Сердика“.

Денят за събиране на отпадъци 5 юни съвпада със Световния ден на околната среда, който се чества от 1973 г. насам, съгласно резолюция на Общото събрание на ООН, приета през декември 1972 г. Стремежът на ООН е да покаже на хората колко сериозен е проблемът със замърсяването на планетата ни и да накара всеки един да извърши реални действия за опазването и подобряване състоянието на околната среда.

Публикуваме:
Листовка на Столична община за система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата
График на Мобилно събирателния пункт за 2015 г.

Присъединете се към нас! Предайте опасните отпадъци от домакинствата си в мобилния пункт на 5 юни и допринесете за опазването и подобряването на околната среда!